شرکت ایرانیان ترابر یزد

شرکت ایرانیان ترابر یزد یکی از شرکتهای اقماری شرکت جهاد نصر یزد می باشد که با هدف احداث و بهره برداری از شهرکهای حمل و نقلی و مجتمع خدمات رفاهی بین  راهی در تاریخ 1392/08/15 با شماره ثبت 14470 با سرمایه اولیه 10 میلیون ریال تاسیس گردید.
این شرکت تاکنون موفق گردیده است که یک قطعه زمین به مساحت 60 هزار متر مربع تحت عنوان مجتمع خدمات رفاهی بین راهی و یک قطعه زمین به مساحت 200 هزار متر مربع جهت ایجاد شهرک حمل و نقلی ( استقرار 16 شرکت حمل و نقل ) و تاسیسات جانبی در کیلومتر 10 کمربندی جدید الاحداث زارچ-اشکذر تحویل بگیرد.
در حال حاضر طراحی هر دو پروژه در دست اقدام می باشد.
این شرکت در نظر دارد پس از نهایی شدن طرح های اجرایی نسبت به احداث تاسیسات زیربنایی اعم از آب ، برق ، خیابان کشی و ... اقدام و سپس نسبت به واگذاری زمین به متقاضیان بخش خصوصی اقدام نماید.