پروژه‌های خاتمه یافته

فعالیت های پیمانکاری انجام شده طی دوسال گذشته

ردیف

موضوع پیمان

تاریخ‌شروع

تاریخ‌خاتمه

محل اجراء

نام کارفرما

مبلغ نهایی پیمان

1

تکمیل باقیمانده عملیات اجرایی باند دوم محور آزادشهر – مینودشت

1387/12/24

1401/08/22

گلستان

شرکت ساخت وتوسعه زیربناهای حمل ونقل کشور

245.804

2

بهسازی محور چوپانان – اردکان

1381/1/12

1399/12/19

یزد

شرکت ساخت وتوسعه زیربناهای حمل ونقل کشور

182.410

3

احداث پروژه قطعه یک بانددوم محور بیرجند - قائن

1389/12/04

1402/02/15

خراسان جنوبی

شرکت ساخت وتوسعه زیربناهای حمل ونقل کشور

162.610

4

اجرای خط انتقال آب از مخزن 45000 مترمکعبی خلیج فارس تا سایت گل گهر

1398/01/24

1399/07/24

سیرجان

شرکت توسعه عمران و مدیریت منطقه گل گهر

254.379

5

انجام عملیات فونداسیون سازه های ریفورمر و استک واحد احیا مستقیم کارخانه تولید آهن اسفنجی سیرجان

1400/06/09

1400/12/15

سیرجان

هلدینگ توسعه طلوع تجارت خلیج فارس

17.946

6

تعمیر و بازسازی بخش پیوند مغز استخوان بیمارستان شهید صدوقی

1399/03/17

1400/02/20

یزد

دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد

23.018

7

احداث تقاطع غیرهمسطح ورودی مهریز

1391/07/11

1402/01/16

مهریز

اداره کل راه و شهرسازی یزد

115.477

8

احداث سد زاکین – بندرعباس

1390/03/09

1402/05/16

بندرعباس

سازمان جهاد کشاورزی استان هرمزگان

67.947

9

طرح وساخت شبکه فرعی آبیاری وزهکشی، تجهیز ونوسازی و زهکشی زیرزمینی دشت رامهرمز

01391/04/03

1397/02/31

خوزستان

موسسه جهادنصر

527.035

10

احداث سازه ساختمان فرهنگی و اداری مرکز خدمات شهر یزد

1398/03/07

1400/05/03

یزد

مرکز خدمات حوزه های علمیه

15.082

11

طرح شبکه زهکشی 12000 هکتاری اراضی اولویت دار استان گلستان محدوده اورکت حاجی و قره سو

1396/05/26

1401/12/24

گلستان

سازمان جهاد کشاورزی استان گلستان

117.199

12

تکمیل روسازی و احداث ابنیه فنی محور بافق چاه گز به طول66کیلومتر

1397/03/28

1401/01/30

 

یزد

سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران

211.625

13

عملیات احداث فونداسیون سالن های GR2، PFS2 وPFM2 و احداث جاده دسترسی غربی الکترود اردکان   

1399/09/16

1401/04/07

یزد

شرکت نوین الکترود اردکان

141.597

14

عملیات اجرای خاکبرداری جاده اطراف مخزن، خاکبرداری و اجرای بتن مگر فونداسیون های سالن های RP.GE,GE Press,GE Tower شرکت نوین الکترود اردکان

1400/10/26

1401/03/21

یزد

شرکت نوین الکترود اردکان

47.724

15

تامین ماشین آلات مورد نیاز پروژه دهکده تفریحی و فرهنگی گل گهر سیرجان

1400/01/01

1401/12/29

سیرجان

شرکت پایادژ

47.191